Samospráva

Adresa:     Obec Svätuš
                   072 55 Svätuš 72
 
Telefón:          +421 56 659 7202
E-mail:            starostasvatus@centrum.sk
 
Úradné hodiny:       PO až PI - 7,00- 16,00 hod.
Starosta obce:                        Michal Širochman
Zástupca starostu:                 Ing. Juraj Pasterák
Obecné zastupiteľstvo:        Gabriela Širochmanová
                                                 Ing. Juraj Pasterák
                                                 Radoslav Ondo
                                                 Mária Gombošová
Kontrolór obce:                     Ing. Emília Pasteráková