Obec Svätuš

Pomôžme si navzájom

Obec Svätuš vyhlasuje verejnú finančnú zbierku na pomoc pri odstraňovaní škôd po ničivom krupobití 19. júla 2023.

Transparentné č. ú. (IBAN) obce Svätuš: SK15 1100 0000 0029 4915 4478